Contact

"Markus Muller GmbH" Sp. z o. o.

tel. +48 748674090, fax +48 748658250

ul. Janusza Korczaka 4

57-300 Kłodzko, Poland.

NIP PL 8831000308, REGON 890229986

0000196953 IX Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

e-mail: biuro@muller.klodzko.pl

Open from Monday to Friday. From 7:00 to 15:00

Powered by Quick.Cms | Implementation ProjektGraficzny.com